Rajoitukset aikuisten ryhmäharrastetoiminnassa ja liikuntapaikkojen käytössä 23.11.-13.12.2020
20.11.2020 18:50 Uutiset / Pääsivusto

Pääkaupunkiseutu on koronatilanteen osalta leviämisvaiheessa.

Tämän vuoksi käyttöön otetaan seuraavia rajoitustoimenpiteitä ajalla 23.11.-13.12.2020.

 • sisätiloissa pidettävien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 20 henkilöön ja yksityistilaisuuksien 10 henkilöön.
 • uimahallien asiakasmäärä on rajattu puoleen normaalitilanteesta.
 • aikuisten joukkue- ja kontaktilajien sekä muiden harrastusten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään.
 • Avin tiedote

  Aikuisten harrastustoiminta

  Kaupungin hallinnoimissa sisätiloissa tapahtuva yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta sekä muu aikuisten ryhmäharrastetoiminta keskeytetään 23.11.2020-13.12.2020. Keskeytys koskee kaikkea joukkue- ja ryhmätoimintaa, joka tapahtuu aikuisten harrastesarjatasoilla.

  Kaupunki peruuttaa kaikki myönnetyt sisätilojen harjoitusvuorot ja tilavaraukset edellä mainitun toiminnan osalta. Tilojen käyttäjien tulee ilmoittaa, mitä heille myönnettyjä käyttövuoroja tai tiloja peruutukset koskevat. Ilmoitukset tulee lähettää osoitteeseen liikuntatilavaraukset@vantaa.fi 25.11.2020 mennessä.

  Perutuista vuoroista ei peritä maksua. Peruutettavia vuoroja on mahdollista käyttää alle 20-vuotiaiden toimintaan erillisellä ilmoituksella kaupungille.

  Tilojen käyttäjiä suositellaan keskeyttämään edellä määritelty harrastustoiminta myös yksityisten ja yleishyödyllisten toimijoiden ylläpitämissä tiloissa.

  Mikäli tilan käyttäjä voi toteuttaa varaamillaan vuoroilla toimintaa niin, että turvaetäisyydet voidaan tosiasiallisesti ylläpitää, voi käyttäjä hakea vuoroa uudelleen erillisellä pyynnöllä kaupungilta.

  Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonan kilpailutoimintaa ja kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

  Muiden kuin liikuntatilojen käyttäjät velvoitetaan huolehtimaan siitä, että edellä mainitut henkilömäärärajoitukset eivät ylity.

  Määritelmät ja rajaukset

 • Aikuisten harrastustoiminnalla tarkoitetaan yli 20-vuotiaiden toimintaa.
 • Harrastusjoukkueella tarkoitetaan joukkuelajien harrastamisen ryhmää.
 • Harrastusryhmällä tarkoitetaan yksilö- ja ryhmälajien ja muiden harrastusten ryhmää.
 • Harrastamista ei ole yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoiminta, SM-tason ja I-divisioonan kilpailutoiminta eikä kansainväliselle huipulle tähtäävä ammattimainen harjoittelu.
 • Harrastesarjataso koskee kaikkea kilpailutoimintaa lukuun ottamatta SM-tasoa ja I-divisioonan kilpailutoimintaa.
 • Joukkue- ja kontaktilajeiksi katsotaan harrastustoiminta, jota harrastetaan ryhmässä ja jossa syntyy harrastajien välisiä kosketuksia tai turvavälit eivät pysy. Kyseessä ei ole aikuisten joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta silloin, kun osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan.

 •    
  Lisää uutisia
  Kiekko-Vantaa Itä ry
  «  Joulukuu   »
  Kategoriat